Boemerang en uw privacy

Boemerang Voeding en Leefstijl, gevestigd aan Melisseweg 83 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring en cookiestatement.

In drie verschillende gevallen maakt Boemerang gebruik van persoonsgegevens:

  1. Tijdens het coachingsproces
  2. Inschrijvingen voor seminars, workshops of voor de nieuwsbrief
  3. Cookies op de website

Hieronder kun je lezen hoe ik in deze verschillende gevallen met jouw gegevens om ga.

Privacy gevoelige gegevens in het coachingsproces

Persoonlijke en medische gegevens

Een belangrijk gedeelte van het coachingsproces bij Boemerang bestaat uit het stap voor stap aanpassen van het voedingspatroon en verschillende leefstijlfactoren van een cliënt, eventueel aangevuld met voedingssupplementen. Om dit proces helder en evalueerbaar te laten verlopen is het belangrijk dat Boemerang op basis van informatie uit de consulten een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het coachingsproces noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming in het dossier heb verwerkt.

Als jouw leefstijlcoach/behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

●  zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
●  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
●  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het coachingstraject isafgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen metjouw expliciete toestemming.
●  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
●  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gegevens zijnhierbij niet te herleiden tot een specifiek persoon).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Administratieve gegevens

Om ervoor te zorgen dat jouw afspraak wordt geagendeerd en er facturen worden gestuurd gebruikt Boemerang een aantal administratieve gegevens. Deze worden apart van de medische gegevens verwerkt in administratiesoftware (Informer Online Nederland BV), waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze eventueel kan declareren bij de zorgverzekeraar.

●  Naam, adres en woonplaats

●  Geboortedatum

●  Zorgverzekeringsnummer

●  Een korte omschrijving van de behandeling

●  De datum van de behandeling

Het is belangrijk dat je zelf jouw burgerservicenummer (bsn) nog op de factuur vermeldt.

Inschrijvingen voor seminars, workshops of de nieuwsbrief

Voor deelname aan seminars of workshops kan vaak digitaal worden ingeschreven. Hierbij wordt naam, woonplaats en emailadres gevraagd. Daarnaast wordt er soms informatie verzameld die praktisch nodig is voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor is opgegeven. Deze gegevens worden met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor het praktisch uitvoeren van de activiteit.

Cookies op de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boemerang gebruikt functionele, analytische en derde partij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Boemerang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wat voor soorten cookies zijn er:

Functionele Cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de website niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Deze cookies komen van www.boemerang.coach en worden na de sessie verwijderd. We delen deze informatie niet met derden.

Google Analytics Cookies

Met Google Analytics meten we hoe je www.boemerang.coach gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Zonder deze cookies missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze site gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee

jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden. Voor meer info zie hier het privacy beleid van Google: ​Privacy statement

Derde partij Cookies

Op onze website kunnen functionaliteiten van andere developers zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram. Deze functionaliteiten werken door een code die van deze developers zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies.

Blokkeren van Cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Akkoord

Ben je akkoord met het plaatsen van de cookies dan hoef je niets te doen. Wil je dit liever niet dan kun je zelf de privacy- of cookie instellingen van de browser wijzigen. Klik op de onderstaande links als je wilt weten hoe je dit doet.

●  Google Chrome

●  Mozilla Firefox

●  Internet Explorer 7 en 8

●  Internet Explorer 9

●  Safari

●  Opera

Achteraf verwijderen cookies

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en -tenzij dit in strijd is met de WBGO- te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boemerang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: Henk-Jan@Boemerang.coach.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar maximaal binnen vier weken.

Wijzigingen

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die graag.
Onze gegevens:
Boemerang Voeding en Leefstijl
Henk-Jan Dolsma
Henk-Jan@Boemerang.coach
0641859849
www.boemerang.coach

Klik hier voor een downloadbaar pdf-bestand van de Privacyverklaring.